Plantma X
Planting the forests of tomorrow


Kontakta oss /Contact Us

Kontakta oss gärna för ytterligare information / Please contact us for more information.

Vi sparar uppgifterna för att ha möjligheter att återkomma till er. Vi kommer inte sälja uppgifterna vidare men det finns alltid en risk att uppgifter stjäls. Vill ni att vi plockar bort kontaktuppgifter är det bara att höra av sig igen och meddela detta. 

We're saving your information in order to get back to you. We won't sell your information but there is always a risk that information is stolen. If you want us to delete your information, just contact us again and tell us to delete.